+66 2 420 8888

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร องค์อุปถัมภ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่น

เนชั่นแมน ไทยแลนด์ ผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร องค์อุปถัมภ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นฯ พระราชทานโล่แก่ นายเสน่ห์ จารุวราภิรมย์ ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเทิดพระเกียรติ "ปริ๊นคัพ" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547

Established in 1981 by Mr. Sanae Jaruwarapirom with the goal of becoming Thailand's premier sporting goods manufacturer, Nationman has since grown into a major force in the Thai sporting goods market. We offer a vast number of products, such as general sportswear, team uniforms, Thai boxing equipment, protective gear such as pads, braces, and supports, soccer balls, volleyballs, basketballs, and many other sporting goods and accessories. Our high-quality sporting equipment, athletic wear, and protective gear can now be found in department stores and retail outlets throughout Thailand, and our logo is a familiar sight for followers of many of Thailand's national sports teams as well as fans of Muay Thai, or Thai boxing.

Nationman's focus now is on working in various ways to benefit Thai society as a whole. We do this by ensuring that all Nationman products are produced in Thailand and through our support of many national sports federations and teams. We proudly support Thailand's National Soccer and Volleyball teams, as well as teams from other countries that come to Thailand to compete against our national teams. We also support Muay Thai, or Thai boxing, and our equipment is used in major Thai boxing competitions. Finally, we believe it is important to support our youth and are therefore extremely proud to support junior soccer throughout Thailand and we are equally proud of our sponsorship of Thailand's High school and University Games.

In the 30 years since our establishment, Nationman has grown rapidly. We now employ over 130 people in two factories near Bangkok. Our consumer base has grown well beyond the borders of Thailand to such countries as Australia, Burma, England, France, Malaysia, Oman, South Africa and Singapore. We are working hard to further increase our exports while remaining true to our origins as a Thai company working for the benefit of our nation.