+66 2 420 8888

Official Sponsor W.M.F. 7th World Amateur Muaythai Championship 2010

บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำสนับสนุนหลัก ในการแข็งขันมวยไทยสมัครเล่น ชิงแช่มโลกครั้งที่ 7 (W.M.F. 7th World Amateur Muaythai Championship 2010) ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปะมวยไทย อันเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชายไทย ให้เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลาย ในนานาประเทศทั่วโลก การจัดงานครั้งนี้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ เข้าชาฟรีและเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2553 ณ อาคารนิมิตรบุตร

Official Sponsor W.M.F. 7th World Amateur Muaythai Championship 2010