+66 2 420 8888

Kantana

บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ในการถ่ายทำละคร เรื่อง "ทีมล่าท้าฝัน" บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผูสนับสนุนหลัก อุปกรณ์กีฬา ในการถ่ายทำละครสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่องส่งเสริมกีฬา คุณธรรมและจริยธรรม ในละครโทรทัศน์มินิซีรี่ส์ เรื่อง "ทีมล่าท้าฝัน" ซึ่งออกอากาศเวลา 18.15-18.45 น. ทางช่อง 7 สี

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ในการถ่ายทำละคร