+66 2 420 8888

นายเสน่ห์ จารุวราภิรมย์ ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2012 ภาคธุรกิจแฟชั่นออกแบบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2012