+66 2 420 8888

ประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรอง

ประกาศเกียรติคุณ
จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

APPROVED TO USE THE THAILAND’S BRAND PRODUCT LOGO

Certificate of Appreciation Agradecimento

SANAE JARUWARAPIROM

MAIGOCMacau 2nd Asian Indoor Games Organising Committee

หนังสือรับรอง จากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR

The International Federation of MUAYTHAI Amateur (IFMA)

WORLD MUAYTHAI FEDERATION

The professional Boxing association of Thailand

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

หนังสือรับรอง จากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ(IFMA) และสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย(AMAT)

หนังสือรับรองอุปกรณ์แข่งขันINTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR

หนังสือรับรองอุปกรณ์ฝึกซ้อมINTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR

หนังสือรับรองอุปกรณ์มวยไทยให้ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันINTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR

INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEURสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ(IFMA)

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

รับรองการใช้อุปกรณ์การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

หนังสือรับรองอุปกรณ์ฝึกซ้อมAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยAMATER MUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทยMUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทยMUAYTHAI ASSOCIATION OF THAILAND

Korea Muay Thai Association

สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

หนังสือรับรองจากกรมพลศึกษา

หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

หนังสือรับรองจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หนังสือรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์มวยไทย